fbpx

Aftryk

GOTO SITO SRL

Via Mariano Stabile, 110 – 90139 Palermo – Italia

Tel. +39 091 587295

Fax +39 091 9823794 – +39 091 6197367

E-mail: go@gotosito.it

Hjemmeside: www.gotosito.it

P.I. 05622200821

Codice Univoco Fatturazione: M5UXCR1 – PEC go@pec.gotosito.it

Ansvarsforsikring: Assicurazione Generali SRL sham nummer 301316435 GOTO SITO SRL

Insolvensforsikring: Polizza Nobis Compagnia di Assicurazione S.p.a Sham nummer 6006001468/M GOTO SITO SRL

Konfliktløsning:

Europa-Kommissionen er ved at skabe en platform for online tvistbilæggelse (OTB) https://ec.europa.eu/consumers/odr. Vores e-mail-adresse kan findes øverst på aftrykket. Vi er ikke villige eller forpligtet til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved en forbrugervoldgiftsinstans.

Ansvarsfraskrivelse:

Ansvar for indhold

Indholdet af vores sider er blevet skabt med den største omhu. Vi kan dog ikke påtage os noget ansvar for indholdets korrekthed, fuldstændighed og aktualitet. Som tjenesteudbyder er vi ansvarlige for vores eget indhold på disse sider i overensstemmelse med de generelle love, men vi er ikke forpligtet til at overvåge overførte eller lagrede tredjepartsoplysninger eller til at undersøge omstændigheder, der indikerer ulovlig aktivitet. Forpligtelser til at fjerne eller blokere brugen af oplysninger i overensstemmelse med de generelle love forbliver upåvirket. Et ansvar i denne henseende er imidlertid kun muligt fra det tidspunkt, hvor man har kendskab til en specifik overtrædelse. Hvis vi bliver opmærksomme på sådanne overtrædelser, fjerner vi straks dette indhold.

Ansvar for links

Vores tilbud indeholder links til eksterne hjemmesider af tredjeparter, på hvis indhold vi har ingen indflydelse. Derfor kan vi ikke påtage os noget ansvar for dette tredjepartsindhold. Den respektive udbyder eller operatør af siderne er altid ansvarlig for indholdet af de linkede sider. De linkede sider blev kontrolleret for mulige juridiske overtrædelser på tidspunktet for sammenkædningen. Ulovligt indhold var ikke genkendeligt på tidspunktet for sammenkædningen. En permanent kontrol af indholdet af de linkede sider er dog ikke rimelig uden konkrete tegn på en overtrædelse af loven. Hvis vi bliver opmærksomme på overtrædelser af loven, fjerner vi straks sådanne links.

Copyright

Indhold og værker skabt af webstedet operatører på disse sider er underlagt tysk lov om ophavsret. Duplikering, redigering, distribution og enhver form for udnyttelse uden for rammerne af ophavsretten kræver skriftligt samtykke fra den respektive forfatter eller skaber. Downloads og kopier af dette websted er kun tilladt til privat, ikke-kommerciel brug. For så vidt som indholdet på denne side ikke blev skabt af operatøren, respekteres tredjeparters ophavsrettigheder. Især er tredjepartsindhold markeret som sådan. Skulle du alligevel blive opmærksom på en krænkelse af ophavsretten, skal du være opmærksom på det. Hvis vi bliver opmærksomme på overtrædelser, fjerner vi straks sådant indhold.